Ontwerp

Na

Na

Voor

Voor

De ontwerpen worden gekenmerkt door een sterke vormgeving
Dit is een goede basis waarop verder gewerkt kan worden

Er wordt gestreefd naar eenvoud zonder dat het saai wordt.
Het gebruik van een veelheid aan materialen blijft zo veel mogelijk beperkt.
De tuin moet een zekere rust en harmonie uitstralen.
Dan is het ook na vele jaren een fijne plek om te vertoeven!

 

IM000243 viool