Werkwijze

Het eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend.
Komt er een vervolg, dan wordt er eerst een schets-ontwerp gemaakt. Hierbij wordt zoveel mogelijk vorm gegeven aan uw wensen, rekening houdend met de mogelijkheden.
Dit is het “praatplan”
Na eventuele aanpassingen volgt het definitieve ontwerp, indien nodig vergezeld van technische tekeningen.
Is men hierover tevreden, dan wordt offerte uitgebracht.

Als u hiermee accoord gaat, dan kan het werk beginnen.

Ook kan door mij alleen het ontwerp worden geleverd, of een beplantingsplan cq advies m.b.t. de beplanting.

 

Alles kan niets moet!!

IM000058

IM000893

 

foto13 P9050039